ΑΦΟΙ ΣΤΡΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΑΕ

Κεντρικό Βρία Πιερίας (Χοιροτροφική Μονάδα)
Υπ/μα : Νέα Εφεσσος Πιερίας (Σφαγείο - Επεξεργασία & Τυποποίηση Κρεάτων - Μονάδα Αδρανοποίησης Υποπροιόντων Σφαγής)
Τηλ. 2351078510
Φαξ. 2351046315
email : stravogiannis@otenet.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Π. Σουμελά 42 - 60100 Κατερίνη